ХАНГАЙ ДЭЭД СУРГУУЛЬ

БОЛОВСРОЛ ХӨГЖЛИЙН ТҮЛХҮҮР

"Хангай" дээд сургууль элсэлт авч байна.

ЭЛСЭЛТИЙН ЖУРАМ

Дадлага

Хангай дээд сургууль 2019-2020 оны шинэ элсэлтээ авч байна. 

Та Хангай дээд сургуульд элсэн суралцсанаар гадаадын 


их, дээд сургуулиудад тэтгэлгээр суралцахаас гадна 


мэргэжлээрээ цалинтай дадлага хийх боломж

 таныг хүлээж байна.

Хангай дээд сургууль гадаадад суралцах хөтөлбөр

ЭЛСЭЛТ 2019

элсэлтийн ерөнхий шалгалтын мэргэжлийн
чиглэлүүд