Hangai University

боловсрол хөгжлийн түлхүүр

ХАНГАЙ ДЭЭД СУРГУУЛЬ НЬ СУРАЛЦАХ, АЖИЛЛАХ ТААТАЙ ОРЧИНГ БҮРДҮҮЛСЭН 2250 МКВ ТАЛБАЙТАЙ ХИЧЭЭЛИЙН БАЙРЫГ НИЙСЛЭЛИЙН А ЗЭРЭГЛЭЛИЙН БҮСЭД БАРЬЖ БАЙГУУЛАН 2003 ОНД АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БАЙНА. ХИЧЭЭЛИЙН БАЙРАНД:

ü  758 ОЮУТНЫ СУУДАЛТАЙ, ШААРДЛАГАТАЙ ТЕХНИК ХЭРЭГСЛЭЭР ТОНОГЛОСОН АНГИ ТАНХИМ

ü  3 НОМЫН ФОНД БҮХИЙ 90 СУУДАЛТАЙ УНШЛАГЫН ТАНХИМ

ü  ӨНДӨР ХУРДНЫ ИНТЕРНЭТЭД ХОЛБОГДСОН ӨНДӨР ХҮЧИН ЧАДАЛТАЙ КОМПЬЮТЕРИЙН 2 ЛАБОРАТОРИ

ü  454 МКВ БҮХИЙ ТОНОГЛОГДСОН СПОРТ ЗААЛ

ü  200 СУУДАЛ БҮХИЙ  УРЛАГ СОЁЛЫН ТАНХИМ

ü  БАГШ НАРЫН СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭ, ХӨГЖЛИЙН ТӨВ

ü  100 ОРТОЙ ОЮУТНЫ БАЙР БҮХИЙ ОРЧИН БҮРДСЭН.