Hangai University

Номын сангийн үндсэн үүрэг

Номын сан нь нийт уншигчдын сурч боловсрох, мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлэхэд нь тусалж ном хэвлэлийн үйлчилгээ үзүүлэх, е-ном, онлайн мэдээллийн сан, хэвлэмэл болон хэвлэмэл бус мэдээллүүдээр тогтмол хангах. Уншлагын танхимд нь электрон каталогийн хайлтын 3 компьютертай. Багш оюутнуудад электрон болон цаасан хэлбэрээр хайлтыг хийдэг.                  

Электрон хайлтыг үндсэн программ болох үүлэн технологид суурилсан http://hangai.Lib4U.net  программыг өргөн хүрээнд ашиглаж байна.