ХАНГАЙ ДЭЭД СУРГУЛЬ

ХАНГАЙ МСҮТ

АРВИСТ ХАНГАЙ ЕБС

ШИДЭТ ХААНТ УЛС ЦЭЦЭРЛЭГ

ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮДЕвропын холбооны санжүүжилттэй "Монголын их, дээд сургуулиудын
судалгаа, шинжилгээ, инновацийн чадавхыг сайжруулах нь" буюу АРРОВ төслийн тухай

ТӨСЛИЙН ТУХАЙ

Хангай дээд сургууль энэ удаад 2017 онд Европын холбооны санхүүжилттэй “Монголын их, дээд сургуулиудын судалгаа, шинжилгээ, инновацийн чадавхыг сайжруулах нь” буюу “АРРОВ” төсөлд 3 дахь жилдээ амжилттай хамрагдаж байна.

ТӨСЛИЙН АНХАН ШАТНЫ УУЛЗАЛТ

ARROW төслийн хэрэгжилтийн хүрээнд “Шинжлэх ухааны мэдээллийн сан” сургалтыг 2018.10.01-ээс 2019.02.01-ний хооронд цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан ба төслийн хамтрагч Монголын 12 их дээд сургууль тус бүрээс 15 багш, судлаач буюу нийт 180 хүн тус сургалтад хамрагдсан байна.

"СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ СУРВАЛЖ" ЦАХИМ СУРГАЛТ

ARROW төслийн хэрэгжилтийн хүрээнд “Шинжлэх ухааны мэдээллийн сан” сургалтыг 2018.10.01-ээс 2019.02.01-ний хооронд цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан ба төслийн хамтрагч Монголын 12 их дээд сургууль тус бүрээс 15 багш, судлаач буюу нийт 180 хүн тус сургалтад хамрагдсан байна.

"СУДАЛГАА, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АНГЛИ ХЭЛ" ТАНХИМЫН СУРГАЛТ

ARROW төслийн хэрэгжилтийн хүрээнд хоёр дахь томоохон сургалт болох Академик Англи хэлний сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа. Уг сургалтанд мөн Хангай дээд сургуулийн 15 багш, ажилчид амжилттай хамрагдсан бөгөөд нийт 96 цагийн сургалт орсон.

Мэдээ мэдээлэл

АРРОВ ТӨСЛИЙН ТАНХИМЫН СУРГАЛТАНД ХАМРАГДАХЫГ УРЬЖ БАЙНА

ТӨСЛИЙН ДУНД ХЭМЖЭЭНИЙ УУЛЗАЛТ

2017 оноос хойш хэрэгжиж буй төслийн дунд хэмжээний буюу явцын уулзалт 2019.07.01-04-ны хооронд Монгол Улсын их сургуль дээр амжилттай зохион байгуулагдлаа. Уг явцын уулзалтын хүрээнд гишүүн их дээд сургуулиудын багийн гишүүдийн хамтарсан уулзалт болж төслийн явцын үр дүнгийн талаарх тайлан илтгэлийг хэлэлцүүлж, харилцан санал солилцлоо.

“ОЮУНЫ ХУЛГАЙ, ТҮҮНЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ НЬ” СУРГАЛТАНД ХАМРАГДАХЫГ УРЬЖ БАЙНА

"ОЮУНЫ ХУЛГАЙ, ТҮҮНЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ НЬ" ЦАХИМ СУРГАЛТ

ARROW төслийн хэрэгжилтийн хүрээнд гурав дахь сургалт болох “Бүтээлийн хулгай, түүнээс урьдчилан сэргийлэх боломж” сэдэвт сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа. Сургалт нь цахим хэлбэрээр явагдсан ба 2019 оны 10 сарын 07-оос 11 сарын 22-ны хооронд зохион байгуулагдсан. Уг сургалтанд мөн Хангай дээд сургуулийн 15 багш, ажилчид амжилттай хамрагдсан бөгөөд нийт 25 цагийн сургалтаар:

СУДАЛГАА, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ БАЙГУУЛАВ

Хангай дээд сургууль байгуулагдсан цагаас эхлэн олон улсын төсөл хөтөлбөрт амжилттай хамрагдаж маш олон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байгаа билээ. Бид энэ удаад 2017 онд Европын холбооны санхүүжилттэй “Монголын их, дээд сургуулиудын судалгаа шинжилгээ, инновацийн чадавхыг сайжруулах нь” буюу “АРРОВ” төсөлд 3 дахь жилдээ амжилттай хамрагдаж байна.

“ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫН ТУРШЛАГА СОЛИЛЦОО” ЦАХИМ СУРГАЛТАНД ХАМРАГДАХЫГ УРЬЖ БАЙНА