ХАНГАЙ ДЭЭД СУРГУУЛЬ

БОЛОВСРОЛ ХӨГЖЛИЙН ТҮЛХҮҮР

ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛ

Т.Цэнд-Аюуш/Доктор/

"Зөвлөлийн дарга”

Ж.Өлзийсайхан /Доктор, профессор /

"Нарийн бичгийн дарга"

С.Төмөр-Очир/МУ-н гавьяат багш Доктор профессор/

"Зөвлөлийн гишүүн”

Ц.Отгонбаяр /Доктор/

"Зөвлөлийн гишүүүн”

Э.Равдан /Доктор, профессор/

"Зөвлөлийн гишүүн”

Ц.Цэрэнхүү /Доктор/

"Зөвлөлийн гишүүн"

Захиргаа аж ахуй

Т.Цэнд-Аюуш/Ph.D/

"Ерөнхий захирал”

Г.Зулцэцэг /Магистр/

"Захирлын нарийн бичиг”

С.Айнагүл /докторант/

"Сургалтын албаны дарга

Э.Хонгорзул

"Сургалтын албаны туслах ”

С.Бадамханд

"Зөвлөх багш"

Э.Туяаболор

"Нийгмийн ажилтан"

Н.Отгонцэцэг /Магистр/

"Ерөнхий Нягтлан"

Ж.Өлзийсайхан

"Магистрын албаны дарга ”

Мэргэжлийн тэнхим

Н.Алтанжаргал /Магистр/

"Мэргэжлийн тэнхимийн эрхлэгч

О.Долгормаа /Магистр/

Багш "Нягтлан бодох бүртгэл"

Б.Энхсүрэн /доктрант/

Багш "Аялал жуучлал

Н.Бямбацэдэн /Магистр/

Багш "График дизайн”

н.Чанагнянгар

Багш "Албан хэргийн менежер

Б.Нямбаяр /Магистр/

Багш "Програм хангам"

Ерөнхий эрдмийн тэнхим

Д.Дулаанцэцэг /Магистр/

"Ерөнхий эрдмийн тэнхимийн эрхлэгч

Г.Цэрэндолгор /Магистр/

Багш "Програм хангамж"

Алтанцэцэг /Магистр/

Багш "Монгол хэл, Уран зохиолын"

Г.Мөнгөнбаяр

Багш "Хэвлэл дизайн"

Г.Хажидсүрэн /Магистр/

Багш "Англи хэл"

Б.Бат-Амгалан

Багш "Цахилгаан"

Б.Нямгал

Багш "Биеийн тамир"

Б.Цэрэнтогтох

Багш "Математик"