ХАНГАЙ ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Хангай дээд сургууль 2001 онд байгуулагдсан бөгөөд өдгөө 18 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

БОЛОВСРОЛЫН ҮЗЭГЭСЛЭН 2019

“Хангай” цогцолбор сургууль амжилттай оролцлоо. . 

EFFECTIVE WAYS OF TEACHING ENGLISH

Англи хэлний заах аргазүйн семинарыг Хангай дээд сургууль 5 дахь жилдээ амжилттай зохион байгууллаа.

ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД

ТАНИЛЦУУЛГА